ERC Grup olarak Sağlık Bilişimi alanındaki ürünlerimizi Avicenna markası altında geliştiriyoruz. Avicenna ürün ailesi farklı alanlardaki ihtiyaçlara hizmet eden bir çok uzmanlaşmış platform ve modülü içerisinde barındırıyor ve tüm bu platformlar birbirleri ile entegre ve ahenk içerisinde çalışarak Sağlık Bilişimi alanında yer alan çok farklı düzeylerdeki farklı paydaşların tüm ihtiyaçlarını bu ekosistem içerisinde en verimli ve etkin şekilde karşılamaktadır.