erc/ March 28, 2019/

Avicenna VKBS (Vaka Karması Bilgi Sistemi), bir kurumun ya da hiyerarşik yapıda bir çok kurumdan oluşan bir bölgenin/ülkenin tüm mali ve klinik verilerinin toplanması, işlenmesi, TİG (DRG) bağıl değer ve maliyetlerinin hesaplanması ve raporlanması süreçlerini kapsayan uzman bir platformdır. Web tabanlı, modüler, yetki tabanlı, iş akışlarını destekleyen, uzmanlar tarafından hazırlanmış bir çok gider yeri, gider çeşidi, dağıtım anahlatırını içinde barındıran bir platform olarak bu alanda çalışma yapmak isteyen, ülke seviyesinde ya da kurumlar seviyesinde performans takibi, karşılaştırmalar ve hesaplamalar yapmak isteyen otoriteler için çok verimli ve vazgeçilmez bir üründür.

Başlıca Kullanım Senaryoları:

 • Hastaneler seviyesinde DRG bazlı bağıl değer, DRG maliyet, birim hasta maliyet gibi bir çok değerin hesaplanması
 • Ülke Geneli ortalama değerlerin hesaplanlaması
 • Hastanelerin birbiri ile karşılaştırılabilmesi
 • Hesaplanan değerler üzerinden geriye doğru detaylara inerek sorunların kaynağının tespit edilmesi, sorunlu kurumların belirlenmesi ve düzeltili önlemlerin alınabilmesi
 • Hesaplanan değerlerin geri ödeme sistemlerinde kullanılabilmesi
 • Düzenli çalışmalar ile yıllar içinde değerlerin değişimin gözlemlenmesi

Öne Çıkan Özellikleri:

 • Çoklu Kurum Desteği
 • Hiyerarşik Kurum Desteği
 • Çoklu Bütçe Desteği (Genel Bütçe/Döner Sermaye)
 • Mali Dönem Özelleştirme Desteği
 • Mali Veri Toplama Araçları (Arayüz, Toplu Yükleme, API Desteği)
 • Klinik Veri Toplama Araçları (Arayüz, Toplu Yükleme, API Desteği)
 • Analiz ve Raporlama Modülü (DRG Bağıl Değerleri ve Fiyat Hesaplama)
 • Detaylı Analiz ve Hesaplama Desteği
 • DRG Hesaplama Motoru
 • Esnek Dağıtım Anahtarı Tanımlama Araçları
 • Mali ve Klinik Verilerde Dağıtım Anahtarlarının Etkin Kullanımı
 • Dahili Maliyetlendirme Modülü
 • Özelleştirilebilir Maliyet Merkezi Havuzu
 • Özelleştirilebilir Maliyet Çeşidi Havuzu
 • Esnek, Görsel ve İnteraktif Raporlama

Başlıca Müşteriler:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Bayındır Sağlık Grubu
Share this Post