erc/ March 28, 2019/

AviCenna HBYS, sağlık kurumlarının tüm medikal ve idari süreçlerinde ihtiyaç duydukları modülleri tek çatı altında ve birbiri ile mükemmel bir uyum ve entegrasyon içerisinde sunan ve modern yazılım geliştirme teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş alanında öncü olan bir sağlık bilgi yönetim sistemidir. ERC Grup olarak uzun yıllardır yatırım yaptığımız ve uzmanlaştığımız Sağlık Bilişimi Sistemleri alanındaki tüm deneyimimi aktardığımı ve ürün portfolyomuzun lokomatif gemisi olan Avicenna HBYS gerek yurtiçinde Türkiye’nin sayılı büyük sağlık kuruluşları gerekse de yurtdışında bir çok ülkede uzun yıllardır ulusal Sağlık Bilgi Sistemi olarak kullanılmaktadır.

Tam donanımlı bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemi olan AviCenna, standartlara dayalı,  esnek, modüler ve yüksek güvenlikli bir e-sağlık altyapı platformudur. AviCenna, bu altyapı platformuyla, dijital ortamdaki farklı veri ve hizmetlerin yönetimini otomatik hale getiriyor ve sonuçları tek bir ekran üzerinde görünen bir resme dahil ediyor ve bu resmin diğer yetkili kurumlarla ve karar vericilerle hızlıca paylaşılmasını sağlıyor.

AviCenna, temel olarak tıbbi, finansal ve yönetimsel modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller her kurumun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmekte, kolay kullanımı ve bir çok işlevin otomatikleştirilmesi ile son kullanıcılar açısında yüksek verimlilik sunan bir ortam sağlamaktadır. Sınırlı hastane kaynaklarının kolay işletilebilir, izlenebilir, verimli ve karlı bir hastanede en etkin şekilde kullanılmasını sağlayan ve hizmet kayıplarını en aza indiren Avicenna modülleri tek bir yazılım ekibi ve şirket çatısı altında üretildiğinden dolayı modüllerin birbiri ile kusursuz bir entegayon ve uyum içerisindedir, ayrıca her türlü mevzuatsal düzenlemelere çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlanabilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler:

 • Kullanımı Kolay Arayüzler
 • Çoklu Kurum Desteği
 • Çoklu Dil Desteği
 • SaaS Desteği
 • Web Browser Desteği
 • Gelişmiş Güvenlik ve Yetkilendirme
 • REST API ile Entegrasyon Desteği
 • Uluslararası Sağlık Verisetleri ve Kod Standartları ile Uyumluluk (HL7 vb.)
 • Yerel ve Global Entegrasyonlar

Başlıca Mimari Özellikleri:

 • Modern ve Güncel Teknolojik Altyapı
 • Modüler ve Çok Katmanlı Mimari
 • Parametrik Altyapı ile Kolay ve Esnek Konfigürasyon
 • Dinamik Ekran Altyapısı
 • Yeni Ekran Geliştirme Olanakları
 • Mevcut Ekranların Özelleştirilebilmesi
 • Tüm İşlevlere Modern Servis Katmanı ile Erişim
 • Gelişmiş Ölçeklendirilebilir Altyapı
 • Gelişmiş Önbellekleme ve Hafıza Yönetimi
 • Veritabanı Bağımsız Altyapı
 • Gelişmiş Loglama ve Sistem İzleme İmkanları
 • Thin-Client ya da Thick-Client Çalışabilme Olanağı
 • Modern DevOps Pratikleri ile Yazılım Geliştirme, Test, Dağıtım ve İzleme Süreçleri

 Medikal Modüller

 • Hasta Kayıt Modülü
 • Yatan Hasta Modülü
 • Acil Servis Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Diş Sağlığı Modülü
 • Randevu Modülü
 • İstem Yönetim Modülü
 • Laboratuar Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Patoloji Modülü
 • Ameliyathane Modülü
 • Kan Bankası Modülü
 • Hemodiyaliz Modülü
 • Sağlık Kurulu Modülü
 • Diyet Modülü
 • Aşı Takip Modülü
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Modülü
 • Çocuk Sağlığı Modülü
 • Hemşirelik Hizmetleri Modülü
 • Morg Modülü

Finansal Modüller

 • Finans, Bütçe ve Muhasebe Modülü
 • Faturalama ve Sağlık Sigortaları Modülü
 • Satınalma Modülü
 • Vezne Modülü
 • Sağlık.NET ve Medula Modülleri

İdari Modüller

 • İnsan Kaynakları Modülü
 • Stok ve Demirbaş Modülleri
 • İş Zekası

Yardımcı Modüller

 • Eczane Modülü
 • Sterilizasyon Modülü
 • Danışma ve Destek Modülü
 • Form Tasarım Modülü
 • Doküman Takip Modülü
 • Arşiv Modülü
 • Sistem Tanım ve Parametreler Yönetimi
 • Güvenlik ve Yetkilendirme Modülü
 • Kampanya Yönetim Modülü
 • JCI Modülü
 • Teknik Servis Modülü
 • Cihaz Entegrasyonları

Dış Sistem Entegrayonları

 • Sağlık.NET ve eNabız
 • Medula ve Özel Sağlık Sigortaları
 • KPS – Kimlik Sorgulama Sistemi
 • USS – Ulusal Sağlık Sistemi (Aşı, Gebelik..)
 • ÜTS – Tibbi Cihaz ve İlaç Kurumu – Ürün Takip Sistemi
 • İTS – İlaç Takip Sistemi
 • SKRS – Sağlık Kodları Referans Sözlüğü
 • ATS – Aşı Takip Sistemi
 • Teletıp Sağlık Bakanlığı
 • Tıbbi Malzeme Erapor
 • Özel Sağlık Sigortası Entegrasyonları
  (Allianz, Eureko, Groupama, Mappre, Medigap…)
 • E-Fatura (Gelir İdaresi Başkanlığı, İnnova, Uyumsoft)
 • Kızılay Kan Merkezi
 • Medula E-Reçete
 • Tıbbi Malzeme Ereçete
 • Optik Reçete
 • Renkli Reçete
 • E-Rapor – Sağlık Bakanlığı
 • Sgk Rapor
 • Optik Rapor
 • Akılcı Antibiyotik
 • Maliye Bakanlığı Entegrasyonu
 • e-İmza
 • PACS
 • IVR
 • TİG – Teşhis İlişkili Gruplar
Share this Post